# دل

کوچه های تنهایی دل...

من در پشت کوچه های تنهایی دلم در غروبی غمگین                                                                     روزنه ای دارم                                                                                         که اگر به درون ان بنگری                                                                                                                  نسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید