# دل

خدایا....

خدایا آنــگونه زنــده ام بــدار که نشــکند دلی از زنــده بودنم و آنــگونه بمیــران که کـسی به وجــد نیاید از نبــودنم  
/ 1 نظر / 24 بازدید

کوچه های تنهایی دل...

من در پشت کوچه های تنهایی دلم در غروبی غمگین                                                                     روزنه ای دارم                                                                                         که اگر به درون ان بنگری                                                                                                                  نسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید