# جذابیت
((احمد شاملو))زیباترین انسانهایی که دیدم... چشم رنگی ها نبودند!!! قد بلندها... لب برجسته ها!!! مو بلوندها... هیچ کدام... زیباترین نیستند!!! ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید