# باران

از کویر آمده ام....

از کویر آمده ام                                      چشمم از خاطره ی ریگ پر است                                  ابر من باش و دلم را بتکان .............                                   مثل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 31 بازدید

..........!

از کویر آمده ام                                      چشمم از خاطره ی ریگ پر است                                  ابر من باش و دلم را بتکان .............                                   مثل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید