این روزها...

این روزها

چیزی عایدم نمی شود

از بودن

از سرودن

من گم شده ام انگار

من حتی گور خویش را هم گم کرده ام شاید

کسی این حوالی مرا ندیده است؟

 


/ 1 نظر / 7 بازدید
حسین

[دست]