مگذار...

مگذار گذشت در دلت گم بشود

مجذوب طلسم سیب و گندم بشود

مگذار زندگی به این شیرینی

قربانی یک سوء تفاهم بشود

مجنون اگر از آتش لیلی سرخ است

یا لاله اگر به هر دلیلی سرخ است

شرح دل ما حیف است که پنهان باشد

این صورت ما به ضرب سیلی سرخ است . . .

/ 4 نظر / 20 بازدید
خردجو

زیبا بود.کمی لکنت وزنی داشت

mohammad

فقط به این خاطر که " ساکتم " به این معنی نیست که چیز های زیادی برای گفتن ندارم. فقط به این خاطر که " خوشحال به نظر میرسم " به این معنی نیست که همه چیز رو براه است . فقط به این خاطر که " زیاد میخندم " به این معنی نیست که مسائل رو جدی نمیگیرم. فقط به این خاطر که " میبخشم " به ایم معنی نیست که میتونی مرا دست کم بگیری . فقط به این خاطر که " همیشه در تماس نیستم " به این معنی نیست که علاقه ای ندارم . فقط به این خاطر که " گول میخورم " به این معنی نیست که میتونی به من دروغ بگویی. فقط به این خاطر که " احساساتم را بروز نمیدهم " به این معنی نیست که احساسی ندارم . فقط به این خاطر که " نمیگویم دوستت دارم " به این معنی نییست که دوستت ندارم. فقط به این خاطر که " صداقم " به این معنی نیست که همه حرف هایم را رک میزنم. فقط به این خاطر که " شبیه تو نیستم " به این معنی نیست که آدم مرموزی هستم. فقط به این خاطر که " چیزی نمیگویم " به این معنی نیست که میترسم .

نغمه

مگذار گذشت در دلت گم بشود مجذوب طلسم سیب و گندم بشود زیبا و دلنشین