رفتن...

 

برای هر کس بالاخره روزی می رسد که باید برود
حتی اگر هیچ کس
در هیچ کجای دنیا
با شاخه گلی به استقبالش نیاید
روزی می رسد که خواهی فهمید
هر چقدر هم عاشق باشد
هر چقدر هم خود آزار
و هر چقدر هم دیوانه
سردی که ببیند
هر چقدر هم بی مقصد باشد
هر چقدر هم بی خانه
پای رفتنش فلج نمی شود
/ 1 نظر / 29 بازدید
حسین

با این مطلب کاملا موافقم تجربش کردم[گل]