جاذبه...

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد

و جاذبه زمین ، سیب را .

فرقی نمیکند؛

سقوط ، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

به جاذبه ای می اندیشم که پروازم میدهد .

 


/ 1 نظر / 21 بازدید
حامد

ميتوني تلقين كني - همه ي هستي بشر يه تلقين هست