مرز...

مرزی است در زندگی

بالاخص در روابط انسانی بین آدم ها

به آن مرز تفاوت می گویند
غریبه ای می آید و مرز را رد می کند

متفاوت می شود از این همه آدم های دنیا ...

آشنایی رد می کند و می شود غریبه ای ,..

مهم

سوی رفتن هاست و دیدن این مرز

اگر رد شوی

به ندرت برگشتی هست .

/ 1 نظر / 21 بازدید
mohammad

در پناه عشق من رسیدم؟ در میان عشق من ماندم؟ در غبار عشق من بودم؟ در میان عشق من دیدم؟ در مسیر عشق من خواندم؟ به بی کران ها گر چه یک دم غرق در ابهام مات ومبهوت اما رهگذر خسته ناتوان در اوج توانی چه بسیار وصف دلدارها ودر آخر در کمال ناباوری من دیدم عشق را گرفته مرا تنگ در آغوش نه نای رفتنی دیگر نه نای ماندنی دیگر تا که گیرم او را در آغوش چه گویم که سخت باشد سوز درد اشتیاق