رنجش

اونـــی که زود میـــرنجــــه زود مـــیره، زود هم برمیگــــرده. ولـــی اونی که دیر میـــرنجــــه دیر میــــره، اما دیگـــه برنمیـــگرده .. ...

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید