کاش کودک بودم...

کاش هنوز کودک بودم....

کودکی که خواسته هایم را با گریه هایم یا حتی از نگاهم می فهمیدند....

اما حالا !؟

حتی فریاد هم بزنم کسی نمی فهمد....

و بدان دلخوشم که سکوت کرده ام!!!...

سکوت پر معنی بهتر از فریاد تو خالیست...

زمانه را ببین!!

کودک بودیم دل دردها را به یک ناله میگفتیم همه می فهمیدند...

اما...

بزرگ شده ایم ، درد دل ها را به صد زبان میگوییم کسی نمی فهمد...

آی دنیا ...آی روزگار ....دیگر نمی خواهم مسافرت باشم..........

/ 1 نظر / 19 بازدید