نگاه ...

وقتی کسی در کنارت هست،خوب نگاهش کن

به تمام جزئیاتش...

به لبخند بین حرف هایش..

به سبک ادای کلماتش،

به شیوه ی راه رفتنش،نشستنش..

به چشم هاش خیره شو..

دستهایش را به حافظه ات بسپار...

گاهی آدم ها انقد سریع میروند،که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
حامد

من ازينكه حق علميمو دستم ندادن عاجز نيستم ازين ناراحتم درين دنيا حقي مشخص نشده و شما صديقه عزيز - روح مغموم شما شايد لحظه به لحظه گرفته بشه ولي من سالهاست كه حياتم مرده و لشم زنده است