آموخته ام...

آموخته ام بهترین کلاس درس دنیا کلاسی است که زیر پای پیر ترین فرد دنیاست .
آ‌موخته ام وقتی که عاشقید عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود
.
آموخته ام تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید : تو مرا شاد کردی
!
آموخته ام داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد
.
آموخته ام که مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است
.
آموخته‌ ام که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی ( نه ) گفت
.
آموخته ام که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم
.
آموخته ام که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم
.
آموخته ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، و قلبی است برای فهمیدن وی
.
آموخته ام که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی ، شگفت انگیز ترین چیز در بزرگسالی است
.
آموخته ام که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
.
آموخته ام که پول شخصیت نمی خرد
.
آموخته ام که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند
.
آموخته ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیاندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم
.
آموخته ام که چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد
.
آموخته ام که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
.
آموخته ام که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد
.
آموخته ام که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم
.
آموخته ام که زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم
.

آموخته ام که فرصتها هیچگاه از بین نمی روند ،‌ بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد
.

 
/ 0 نظر / 135 بازدید