آهای آدمها...

آهای آدما!!!!

شریک من بهترین آدم روی زمینه....
همونیه که وقتی ناراحتم بهم میگه با هم حلش می کنیم،
همونیه که وقتی عصبانی ام با حرفاش آرومم می کنه،
همونیه که وقتی خسته میشم دستمو میگیره و کمکم می کنه،
همونیه که صداقتو تو چشماش میخونم........
من واسه ایناس که می پرستمش....
شریک من!
با هر ظاهری که باشی دوستت دارم
بذار هرکی هرچی میخواد بگه

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید