...

کسی که نگاهت را نمی فهمد؛
...توضیح های طولانی ات را هم نخواهد فهمید

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
حامد

سلام صديقه عزيز - من فقط بخاطر دانسته هام حاضر به دادن نظر ميشم . جمله كه شكي درش نيست ولي من از تو ميپرسم آيا بر روي جنازه اي كه مرده گريستن چه سود ؟ اشك شوري ريختن كه قادر به روياندن گياهي هم نيست ! من از تو بيشتر زجز عشق كشيدم و الكلي شدم ولي امروز تخته سنگي ساختم از خويش كه تا يقين نكنم سنگ وجودم شكسته نميشه چون اگر كسي واقعا مرا ممدوح بداند و شايسته خويش دلم را با چنگال بي مهري و قساوت چنگ نمزنه كه خون مترنم شم