مادر...

چه تاثیر دلنشینی دارد :

" غصه نخور ، درست میشود "

گفتن های مادرم ،

اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

 


/ 1 نظر / 5 بازدید
حامد

خوشم اومد ازين پيله تنيده در بيا ، باشه ؟