برای دیدنت...

برای دیدنت نیازی به نور نیست

برای دیدنت نیازی به چشم نیست

برای دیدنت نیازی نیست با چشم صورت ببینمت

تو را باید با چشم سیرت دید....

برای دیدنت نیازی به نور نیست،

فقط ، دلیل لازم است!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
maryam

جاده ای تا نوک کوه تپه ای تا به بلندای حبابی بر آب خنده ای در پس اندوهی سرد کفتری بر پرده ی احساس تو نوک خواهد زد نور مهتاب، بی ماه دفتر خاطره ها قاصدک پشت دیوار حیاط با شقایق، وسط آینه در ساغر برگ به روز های مسافر در راه بهار به فرداها چنان می نگرند: که پرنده به قفس بچه ماهی به دست کودکی 6 ساله و کبوتر به عقاب جای غربت خالی ست بین اشکای چروکیده ز برگی شفاف! بین جاپای کبوتر در باد و نفس های بنفشه که به نفرین جا داد جای غربت خالی ست زندگی زمزمه ظالم در ظلم شب است تا که پنهانی برباید غزل ناب روز و روزگار زندگی نخ یک بادبادک است که رها کردی رفت اما زندگانی زیباست آب جویی که گذشته ز سرت رنگ نقاشی پیمان وفادار تو بود زندگانی زیباست قاصدک های پیام آور زیبایی عشق به دستانت خواب تو نوازش را به گل ها هدیه کن و کفن های تن پوش اردک ها را تو به دنیای رفاقت برکن زندگانی زیباست زندگی باید کرد پشت پرچین خیال آینه ها منتظرند http://asheghanehayesudabeh.persianblog.ir/