خیال...بیخیال

بی خیال همه چیز

بی خیال این دنیا

بی خیال نوستالژی های زندگی

بیا دمی را به بی خیالی بگذرانیم

بی خیال خیالات شویم

امشب    ،     اینجا

من    و  تو

بدون خیال

بدون توهمات زیبای زندگی!

چشم در چشم هم

گذری بزنیم به خیالات  خیالی هم

وای خدای من....

چه خیال تو خیالی شده ؟!!!!

بی خیال

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمد

صدایت نمی کنم که برگردی ... مهم باشم ، خودت برمی گردی.