((احمد شاملو))زیباترین انسانهایی که دیدم... چشم رنگی ها نبودند!!! قد بلندها... لب برجسته ها!!! مو بلوندها... هیچ کدام... زیباترین نیستند!!! ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید
خرداد 93
4 پست
دی 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
16 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
31 پست
آبان 91
4 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
12 پست
شهریور 90
27 پست
مرداد 90
16 پست
تیر 90
19 پست
خرداد 90
5 پست
زن
9 پست
مادر
2 پست
آرام_بخش
1 پست
جامعه
1 پست
اشتباه
1 پست
حجاب
1 پست
حق
1 پست
الطاف
1 پست
ناسپاس
1 پست
دل
25 پست
شاملو
1 پست
جذابیت
1 پست
معمولی
1 پست
دلتنگی
8 پست
خدا
22 پست
باران
10 پست
ابر
2 پست
رفتن
2 پست
آرزو
2 پست
آغوش
3 پست
خورشید
2 پست
فرشته
1 پست
یلدا
1 پست
شب
5 پست
عشق
51 پست
مجازی
1 پست
انقراض
2 پست
اشک
3 پست
غصه
1 پست
بغض
5 پست
عطش
1 پست
پریشانی
1 پست
تشنه
1 پست
تنهایی
8 پست
گریه
7 پست
زبان
1 پست
ناگفته
1 پست
من
1 پست
ذهن
1 پست
قضاوت
1 پست
شیشه
1 پست
شکستن
2 پست
قلب
12 پست
پرواز
5 پست
احساس
1 پست
سکوت
7 پست
اعتراض
1 پست
آرامش
4 پست
درد
4 پست
زیبایی
1 پست
نگاه
8 پست
گنجشک
1 پست
آتش
2 پست
انسان
2 پست
سیب
1 پست
جاذبه
1 پست
آب
1 پست
سنگ
1 پست
بخشش
6 پست
لجوج
1 پست
اندوه
1 پست
حسرت
1 پست
خاطر
1 پست
مناجات
2 پست
ترس
2 پست
رنگ
1 پست
آدم
8 پست
یکرنگی
1 پست
علاقه
1 پست
فاصله
1 پست
مرگ
3 پست
خنده
1 پست
غرور
1 پست
اعتماد
1 پست
مرد
3 پست
گل
3 پست
صداقت
1 پست
خداوندا
2 پست
آسمان
5 پست
آبی
1 پست
عاشقانه
9 پست
وفا
2 پست
دوستی
4 پست
دنیا
8 پست
روزنه
2 پست
تولد
1 پست
میلاد
1 پست
پروانه
2 پست
چشم
14 پست
جهان
1 پست
زندگی
9 پست
نفس
2 پست
گریستن
1 پست
عقل
1 پست
محاکمه
1 پست
لبخند
1 پست
پنجره
1 پست
فریاد
2 پست
تو
1 پست
مهر
2 پست
آشنا
2 پست
آیینه
2 پست
طلوع
3 پست
روزگار
4 پست
گمشده
3 پست
برگ
1 پست
غریبه
1 پست
مرز
1 پست
دست
1 پست
ویرانه
1 پست
میعادگاه
1 پست
پرستش
1 پست
شریک
3 پست
غزل
1 پست
انگور
1 پست
مست
2 پست
نامه
2 پست
او
1 پست
شعر
1 پست
کلمات
2 پست
محبت
5 پست
خسته
2 پست
قسم
1 پست
درد_دل
7 پست
عاشق
2 پست
غم
3 پست
دیوانه
2 پست
آهنگ
1 پست
دوست
1 پست
خانه
1 پست
کفش
1 پست
جفت
1 پست
زمین
5 پست
پر_پرواز
1 پست
سفر
1 پست
کویر
2 پست
ریگ
1 پست
بچگی
1 پست
گیسو
1 پست
غبار
1 پست
غمنامه
1 پست
آفرینش
2 پست
خیال
1 پست
بیخیال
1 پست
دلتنگ
5 پست
تبسم
1 پست
&39;گل_سرخ
1 پست
فروغ
1 پست
مجنون
1 پست
پا
1 پست
صدا
1 پست
شریعتی
1 پست
خداوند
2 پست
سیلاب
1 پست
خاطره
2 پست
دل_زدگی
1 پست
تنها
5 پست
بن_بست
1 پست
سایه
1 پست
تقدیر
1 پست
پاییز
1 پست
تک_درخت
1 پست
روز
1 پست
بیگانه
1 پست
تفکر
1 پست
تلنگر
1 پست
بهانه
1 پست
طراوت
1 پست
عادت
1 پست
شک
1 پست
دلیل
2 پست
گودال
1 پست
دریا
3 پست
بازی
1 پست
لب
2 پست
بهشت
1 پست
گرگ
1 پست
معشوق
1 پست
حرف
2 پست
جنون
1 پست
دروغ
3 پست
پرنده
2 پست
امید
1 پست
حرام
1 پست
الماس
1 پست
نور
2 پست
لیلی
1 پست
غفلت
1 پست
معما
1 پست
آهسته
1 پست
مردبزرگ
1 پست
صادق
1 پست
ظلم
1 پست
مهربون
1 پست
افسانه
1 پست
نه
1 پست
تقوا
1 پست
مثنوی
1 پست
نمایش
1 پست
دیدن
1 پست
انسانیت
1 پست
رسیدن
1 پست
کودک
2 پست
شیطان
1 پست
پیامبر
1 پست
خـــــون
1 پست
اسیر
1 پست
رنگین
1 پست
صورت
1 پست
غمگین
1 پست
حرمت
1 پست
غمخوار
1 پست
سکون
1 پست