نویسنده : صدیقه ........ - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳٩۱
 
به خانه می رفت
با کیف
و با کلاهی که بر هوا بود
چیزی دزدیدی ؟
مادرش پرسید ٬
دعوا کردی باز؟
پدرش گفت ٬
و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد
به دنبال آن چیز
که در دل پنهان کرده بود ٬
تنها مادربزرگش دید
گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسه اش
و خندیده بود .


«حسین پناهی»