لیلی ، تمام دختران روی زمین
نویسنده : صدیقه ........ - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠
 

 

خدا مشتی خاک برگرفت.

می خواست لیلی را بسازد ،

از خود در او دمید ،

و لیلی پیش از آنکه با خبر شود ، عاشق شد.

سالیانی ست که لیلی عشق می ورزد .

لیلی باید عاشق باشد.

زیرا خدا در او دمیده است و هر که خدا در او بدمد ، عاشق می شود.

لیلی نام تمام دختران زمین است ؛ نام دیگر انسان.

خدا گفت:

به دنیایتان می آورم تا عاشق شوید.

آزمونتان تنها همین است: عشق .

و هر که عاشق تر آمد ،

نزدیکتر است .

پس نزدیکتر آیید ، نزدیکتر.

عشق ، کمند من است .

کمندی که شما را پیش من می آورد .

کمندم را بگیرید.

و لیلی کمند خدا را گرفت.

خدا گفت :

عشق ، فرصت گفتگو است ، گفتگو با من.

با من گفتگو کنید.

و لیلی تمام کلمه هایش را به خدا داد .

لیلی هم صحبت خدا شد.

خدا گفت:

عشق ، همان نام من است که مشتی خاک را بدل به نور می کند.

و لیلی مشتی نور شد در دستان خداوند .