نویسنده : صدیقه ........ - ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠
 

شب است


شبی آرام و باران خورده و تاریک


کنار شهر بی غم خفته غمگین کلبه ای مهجور


فغانهای سگی ولگرد می اید به گوش از دور


به کرداری که گویی می شود نزدیک


درون کومه ای کز سقف پیرش می تراود گاه و بیگه قطره هایی زرد


زنی با کودکش خوابیده در آرامشی دلخواه


دود بر چهره ی او گاه لبخندی


که گوید داستان از باغ رؤیای خوش ایندی


نشسته شوهرش بیدار ، می گوید به خود در سکت پر درد


گذشت امروز ، فردا را چه باید کرد ؟


کنار دخمه ی غمگین


سگی با استخوانی خشک سرگرم است


دو عابر در سکوت کوچه می گویند و می خندند


دل و سرشان به می ، یا گرمی انگیزی دگر گرم است


شب است


شبی بیرحم و روح آسوده ، اما با سحر نزدیک


نمی گرید دگر در دخمه سقف پیر


و لیکن چون شکست استخوانی خشک


به دندان سگی بیمار و از جان سیر


زنی در خواب می گرید


نشسته شوهرش بیدار


خیالش خسته ، چشمش تار