نمایش دروغین
نویسنده : صدیقه ........ - ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠
 

درد دلهایم را به گونه ای که می خواستی  تعبیر می کردی...

و حرفهای نا گفته ام را، تفسیر!!!!

گذشته ام را نادیده می گرفتی...

و آینده ام را پیشگویی!

در بودنم تردید داشتی...

و به نبودنم شک!

از هیچ شکایت می کردی...

و از همه چیز بهانه می ساختی!!!

به من بگو من کجای دنیای تو بودم؟؟

کجای این نمایش دروغین؟؟