حرف دل
نویسنده : صدیقه ........ - ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩۱
 

دل نوشته های من


من در پشت کوچه های تنهایی دلم در غروبی غمگین
                                                                     روزنه ای دارم
                                                                                         که اگر به درون ان بنگری
                                                                                                                  نسیم دلتنگی هایم بر تو می وزد
میخواهم روزنه ام را بر دارم
                                       و به سفر بروم
                                                         به نقطه ای از دنیا
                                                                             که وقتی به درون ان می نگری                                  
 خورشید با دستان نوازشگرش به تو سلام کند
                                                                ماه به درد دلت گوش کند
                                                                                                 ستاره به تو لبخند بزند
اما در این روزگار غریب و غمزده
                                                 روزنه ام را نمی یابم
                                                                             چون زنگار زمان بر ان تلی از درد پوشانده
                                                                                                                                                                                                    خدایا .....به من نشان بده چگونه ان را بیابم!؟